لیست مراکز مشاوره دولتی تهران و حومه

 

تلفن

نشانی

نام مرکز

66407791

تهران. خيابان وليعصر ، خيابان رشت ، كوچه جمشيد جم

مركز جامع خدمات مشاوره

33174040

تهران. خيابان پيروزي ، خيابان نبرد ، جنب سازمان آب

مركز مشاوره شهداي انقلاب

88779355

تهران. خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونك ، روبروي ميرداماد ، نبش پمپ بنزين

مركز مشاوره آمنه

33384545

شهرري ، خيابان فدائيان اسلام ، پل سيمان ، خيابان سرگرد محمدي

مركز مشاوره جامع فدائيان اسلام

55013232

شهر ري ، خ شهيد رجايي ، ك 13 آبان ، خ شهيد حميد رضا خصوصي نبش خرداد 7

 مركز مشاوره شهيد ضرغامي

 0261-4428055

كرج ، ميدان طالقاني ، بلوار تعاون ، خ تربيت شرقي ، اداره بهزيستس كرج

مركز  مشاوره حسن آباد

02912251917

ورامين ، روبه روي شهرداري جنب شبكه بهداشت

مركز مشاوره شهيد رهبري